From my desk
  • What kind of man was Boaz before he married? Ruthless.

John Paul 2 Institute was not the first to be silenced and dismantled

Pope John Paul II met with Bill Clinton and with Jeffrey Epstein Shady deals, censure and ruthless pursuit of own ...
Read More

Does it matter which Bible translation you use?

When a Latin translation changed one word from the book of Jonah in the fourth century, a riot broke out ...
Read More

Clementine Vulgate practically identical to King James, modern Catholic bibles major departures from Church text

Faithful readers will remember that some time ago I have published on the Vatican's new Latin Bible. This version was ...
Read More

Maakt het uit welke Bijbel je gebruikt?

Toen een Latijnse vertaling in de vierde eeuw één woordje uit het boek Jona veranderde, brak er een rel uit ...
Read More

Weten we vandaag beter dan Paulus?

Paulus in de gevangenis, Rembrandt (1627) We weten tegenwoordig meer dan de schrijvers van de Bijbel. Vanwege die aanvullende informatie ...
Read More

De hel is in de Bijbel een realiteit

De hel verbeeld door Hieronymus Bosch De hel als eeuwige plaats van straf komt niet uit de Bijbel, maar is ...
Read More

Was Jezus een mislukte profeet?

Zie de mens, ecce homo, door Antonio Ciseri Je wordt er stil van. Zondag begint voor christenen wereldwijd de lijdensweek, ...
Read More

Is Abraham zien een Bijbelse traditie?

Het is een bekend beeld in Nederlandse straten. Mensen die vijftig worden, krijgen een pop van Abraham of Sara in ...
Read More

Reformatorische knieval voor Rome?

De ingang van de nieuwe kalender per land. Voor orthodoxe christenen is het vandaag zaterdag 31 december 2017. Zij volgen ...
Read More

Herdenk de christenen van Irak en Syrië

Dodenherdenking is een moment van bezinning. Ook ongelovigen beseffen op 4 mei dat de mens ten diepste zondig is. We ...
Read More