From my desk

John Paul 2 Institute was not the first to be silenced and dismantled

Pope John Paul II met with Bill Clinton and with Jeffrey Epstein Shady deals, censure and ruthless pursuit of own …
Read More

Does it matter which Bible translation you use?

When a Latin translation changed one word from the book of Jonah in the fourth century, a riot broke out …
Read More

Clementine Vulgate practically identical to King James, modern Catholic bibles major departures from Church text

Faithful readers will remember that some time ago I have published on the Vatican’s new Latin Bible. This version was …
Read More

Maakt het uit welke Bijbel je gebruikt?

Toen een Latijnse vertaling in de vierde eeuw één woordje uit het boek Jona veranderde, brak er een rel uit …
Read More

Weten we vandaag beter dan Paulus?

Paulus in de gevangenis, Rembrandt (1627) We weten tegenwoordig meer dan de schrijvers van de Bijbel. Vanwege die aanvullende informatie …
Read More

De hel is in de Bijbel een realiteit

De hel verbeeld door Hieronymus Bosch De hel als eeuwige plaats van straf komt niet uit de Bijbel, maar is …
Read More

Was Jezus een mislukte profeet?

Zie de mens, ecce homo, door Antonio Ciseri Je wordt er stil van. Zondag begint voor christenen wereldwijd de lijdensweek, …
Read More

Is Abraham zien een Bijbelse traditie?

Het is een bekend beeld in Nederlandse straten. Mensen die vijftig worden, krijgen een pop van Abraham of Sara in …
Read More

Reformatorische knieval voor Rome?

De ingang van de nieuwe kalender per land. Voor orthodoxe christenen is het vandaag zaterdag 31 december 2017. Zij volgen …
Read More

Herdenk de christenen van Irak en Syrië

Dodenherdenking is een moment van bezinning. Ook ongelovigen beseffen op 4 mei dat de mens ten diepste zondig is. We …
Read More